Хоёрдугаар ангийн баг

Хоёрдугаар ангийн Тейлорын оюутнуудад зориулсан итгэл найдвар ба мөрөөдөл:

Тейлорын оюутнуудад зориулсан итгэл найдвар, мөрөөдөл: Манай оюутнууд итгэл найдвар, мөрөөдлийнхөө төлөө ажиллахад урам зориг өгч, урам зориг өгсөн гэдэгт найдаж байна. Бидний хөгжүүлж буй хүндлэл, итгэл, өсөлтийн сэтгэлгээ, сайхан сэтгэл нь сурагч бүрийн амжилтад тустай байх болно гэдэгт найдаж байна. Бидний ажил нь оюутнуудад ямар ч боломжийг сонгох боломжийг олгодог гэж мөрөөддөг.

 

Рене Фарго

Рене Фарго, багш

аннемариAnnemarie Deuel, Багш
МоллиМолли Уайт, Багш аа

 

Одри Леволт

Одри ЛаВолт, багш