Хоол хүнс, хоол тэжээлийн ажилтнууд

Шукла Баруа

Шукла Баруа, Цайны газрын ажилтан

Ассиа Эссаки

Ассиа Эссаки, Цайны газрын ажилтнууд

 

Мекдес Алемайен, Цайны газрын ажилтнууд