Өргөтгөсөн өдрийн ажилтан

 

Гриселда

Грисельда Кабрера          

Шауна

 

Шауна Мин, хянагч

 

Юлий Таунсенд

Жулиус Таунсенд, багийн ахлагч

Кристал ХаскинсКристал Хаскинс

 

Памишиа Бойд

Памишиа Бойд

Карен Кинг

Карен Кинг

Никайла Хокинс

Никайла Хокинс

Анналиса Луома

Анналиса Луома