Авьяаслаг үйлчилгээ

Авьяаслаг зорилго:

Авъяас чадварыг хөгжүүлэх загварыг ашиглан бүх оюутнуудыг баяжуулах, хөгжүүлэх боломжоор хангаж өгөх. Тейлор оюутнуудын итгэл найдвар ба мөрөөдөл: Бүх ангийн бүх ангийн сурагчид бүх сэдвээр зохих ёсоор ялгаатай материал, заавар, даалгавар авах боломжтой болно. талбай. Оюутнууд сурах нь хөгжилтэй, оюун ухааныг өдөөх болно. Оюутнууд хэт их бухимдалгүй, өндөр түвшинд амжилтанд хүрэхийг шаардах болно.

Тереза ​​Франко

Тереза ​​Уолтрич, Авьяаслаг эх сурвалж