Сайхан байх нь сайхан "Магтаалын үдэшлэг"

1-р ангийн Оуэнгийн баярт үдэшлэг