Робот техникийн талаархи танилцуулга

анхны роботТейлор дээр робот техникийн талаархи танилцуулгаа эхлүүллээ. 5-р ангийн сурагчдын хийсэн анхны төсөл.