Нийтийн хотхоны танхимд мансууруулах бодис хэрэглэх талаархи арга хэмжээ