Ангилаагүй

Parent Tech Check Off болон зөвлөгөө өгөх хуудас

Parent Tech Check Check холболт хийхэд туслах зүйлүүд WiFi-д холбогдох боломжгүй байна. Хүүхдийнхээ үнэмлэхийг хаана олохоо мэддэг болсон тул хичээлийн эхний өдөр iPad-д нэвтрэх цаг болжээ. IPad зураг дээр дарж хичээлийг үзнэ үү (холбоос гарч ирнэ […]

Робот техникийн талаархи танилцуулга

Тейлор дээр робот техникийн талаархи танилцуулгаа эхлүүллээ. 5-р ангийн сурагчдын хийсэн анхны төсөл.