Ангилаагүй

Тейлорт зориулсан шинэчилсэн өдрийн хоолны төлөвлөгөө

Өвлийн цаг агаарт зориулан шинэчлэгдсэн.APS нь сургуулийн бүх өдрийн турш ажилтнууд болон сурагчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй. Үүнд үдийн хоолны үеэр оюутнууд идэвхтэй идэж, ууж байхдаа маск зүүж чадахгүй байх зэрэг багтана. Бид [...] дагуу хоолны үеэр оюутны эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулсан.

Ирцийг мэдээлэх

Taylor.attendance@apsva.us имэйл хаягаар ирцээ тайлагнах

Parent Tech Check Off болон зөвлөгөө өгөх хуудас

Parent Tech Check Check холболт хийхэд туслах зүйлүүд WiFi-д холбогдох боломжгүй байна. Хүүхдийнхээ үнэмлэхийг хаана олохоо мэддэг болсон тул хичээлийн эхний өдөр iPad-д нэвтрэх цаг болжээ. IPad зураг дээр дарж хичээлийг үзнэ үү (холбоос гарч ирнэ […]