Мэдээ

Сайн дурын ажилтны шаардлага

Та Тейлорт сайн дурын ажил хийх сонирхолтой байна уу? Хэрэв тийм бол APS сайн дурынхны шаардлагыг уншиж, зохих баримт бичгийг ирүүлнэ үү.

Тейлорт зориулсан шинэчилсэн өдрийн хоолны төлөвлөгөө

Өвлийн цаг агаарт зориулан шинэчлэгдсэн.APS нь сургуулийн бүх өдрийн турш ажилтнууд болон сурагчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй. Үүнд үдийн хоолны үеэр оюутнууд идэвхтэй идэж, ууж байхдаа маск зүүж чадахгүй байх зэрэг багтана. Бид [...] дагуу хоолны үеэр оюутны эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулсан.