Бид хамтдаа үүнийг хийж чадна!

Бид хамтдаа хийж чадна!
Бид хамтдаа хийж чадна!