Сараар: Есдүгээр 2021

Тейлорт зориулсан шинэчилсэн өдрийн хоолны төлөвлөгөө

Өвлийн цаг агаарт зориулан шинэчлэгдсэн.APS нь сургуулийн бүх өдрийн турш ажилтнууд болон сурагчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй. Үүнд үдийн хоолны үеэр оюутнууд идэвхтэй идэж, ууж байхдаа маск зүүж чадахгүй байх зэрэг багтана. Бид [...] дагуу хоолны үеэр оюутны эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулсан.

Ирцийг мэдээлэх

Taylor.attendance@apsva.us имэйл хаягаар ирцээ тайлагнах