Сар: XNII сарын 12

Баасан Сүнсний өдрүүд

Баасан гараг бүр Тейлор Сүнсний өдөртэй байдаг. Сургуулийн хуанлийг долоо хоног бүр сүнсний өдрийн үйл ажиллагаатай эсэхийг шалгаарай. Ирэх жилийн талаархи санал хүсэлтийг "ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ УНШ" -аас авна уу.