apsmain

Мэдээллийн сан ба оюутнуудад зориулсан онлайн эх сурвалж

  Мэдээллийн сан ба оюутнуудад зориулсан онлайн эх сурвалж

Найдвартай, үнэн зөв мэдээллийг агуулсан мэдээллийн бааз, онлайн эх сурвалжуудыг оюутнуудад судалгаа шинжилгээ хийх, ашиглах боломжийг олгодог. Вэбсайт, мэдээллийн сангийн нэр, тайлбарыг дор жагсаав. Арлингтон мужийн улсын сургуулиудаар дамжуулан худалдаж авсан мэдээллийн санд оюутны One Login ашиглан Canvas-р нэвтрэх боломжтой болжээ. Номын сангийн үйлчилгээний вэбсайтыг Canvas-тай холбож авна уу.

Canvas-ээр дамжуулж мэдээллийн сан руу нэвтрэхийн тулд дараах алхмуудыг дагана уу.

татаж авахhttps://apsva.instructure.com/courses/34037

  • Зүүн талд байгаа дүрс дээр дарна уу.
  • Өөрийн "Миний нэвтрэх" бүртгэлээр нэвтэрнэ үү.
  • "Илгээх" дээр дарна уу.

МаккинВиа https://www.mackinvia.com/